mofumofu.me
Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    15 Miners    25 Workers    6052.85760101 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
ZgksTWQZooH4QpVJuDTnx9WaEcZjZGchvq 1866.54 100% 22.26 KHash/s
Zh3Erq3GKsKNiX2PLgbpmSXHrvdiRXpf2F 545.55 100% 8.52 KHash/s
ZmnBu9jPKvVFL22PcwMHSEuVpTxFeCdvNv 671.62 100% 7.29 KHash/s
ZmLWXVAC3BvBRZXshurH6dDZ4wzknztiCW 679.39 100% 7.03 KHash/s
Zmg2Ry74HgJJWgRnLhuovsgxUCDXHP3won 570.48 100% 6.82 KHash/s
Zh7zfyevRj84NPjwg2y4WMj8tVE2sCkqAA 269.47 100% 5.92 KHash/s
ZxqXKHxtyzYZRmLS54xXJvtGAxR5mNocqm 283.85 100% 3.27 KHash/s
Ze1HL3JM66mpxk9rVg98YJCBsiXKmAzgR7 326.88 100% 3.03 KHash/s
ZrADCSNqVTeHW74Abcp3JNzR3ffEziYjyQ 138.68 100% 1.98 KHash/s
ZxkJPZBvsAj4Rsx7jjo1BRo3MZgaDrKx9c 277.31 100% 1.89 KHash/s
ZmrqusFZBrM4NaQTr8T9LNooB5tY9p7xiH 104.13 100% 1.26 KHash/s
Znq83EBUax2u2FgjYKjpTwk1BNmnuP1sm9 113.87 100% 1.13 KHash/s
ZdG9haEL2ryshY7K38c8jveNMZaziNdmPh 112.42 100% 981.23 Hash/s
ZtpYvWoTcVhhCEqTSnWgkKJErXxPazHdMj 81.05 100% 403.69 Hash/s
ZmL5UqJLwnbe3FJzFR4Ly2AiVcmds8ZFie 11.62 100% 73.55 Hash/s