mofumofu.me
Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    18 Miners    25 Workers    3525.9948930200003 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
Znq83EBUax2u2FgjYKjpTwk1BNmnuP1sm9 1573.43 100% 51.66 KHash/s
Zcdsw4Wc72AuK1CZTmA7RALHYuPcNuqZvS 196.98 100% 7.15 KHash/s
ZmnBu9jPKvVFL22PcwMHSEuVpTxFeCdvNv 197.13 99.02% 6.85 KHash/s
ZmLWXVAC3BvBRZXshurH6dDZ4wzknztiCW 205.85 100% 6.16 KHash/s
Zh3Erq3GKsKNiX2PLgbpmSXHrvdiRXpf2F 182.45 100% 6.00 KHash/s
Zmg2Ry74HgJJWgRnLhuovsgxUCDXHP3won 161.41 100% 5.81 KHash/s
ZrHkokZA62ayJBChp3Dmo4HfqxkCt6FKjX 179.12 100% 5.50 KHash/s
Ze1HL3JM66mpxk9rVg98YJCBsiXKmAzgR7 101.41 100% 4.80 KHash/s
ZbZxxpHNzBSQS4vs4D3wFbr4zVrQnivNKB 140.31 100% 4.80 KHash/s
Zi1TwSXr32ouHbVXuMDK2QLQc6yjr97JYR 165.35 100% 4.27 KHash/s
Zh7zfyevRj84NPjwg2y4WMj8tVE2sCkqAA 115.47 100% 4.07 KHash/s
ZxkJPZBvsAj4Rsx7jjo1BRo3MZgaDrKx9c 79.84 100% 3.30 KHash/s
ZehRPAvtZY4hFAqyo7ExKr54afAieJt4CD 98.85 100% 3.23 KHash/s
ZtpYvWoTcVhhCEqTSnWgkKJErXxPazHdMj 43.16 100% 1.67 KHash/s
ZdG9haEL2ryshY7K38c8jveNMZaziNdmPh 24.6 100% 1.02 KHash/s
ZmrqusFZBrM4NaQTr8T9LNooB5tY9p7xiH 29.58 100% 866.73 Hash/s
Zy2FmBDetQBwRQXvwuuDsRXMWewHmgeqC7 23.4 100% 787.51 Hash/s
ZzGSmo3wcWEcf9Mx87TkCrz5UJA63uLc9z 7.65 100% 319.99 Hash/s