mofumofu.me
Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    4 Miners    6 Workers    4337.38861781 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
Ze1HL3JM66mpxk9rVg98YJCBsiXKmAzgR7 1314.69 100% 4.39 KHash/s
ZxqXKHxtyzYZRmLS54xXJvtGAxR5mNocqm 1233.96 100% 4.15 KHash/s
ZmnBu9jPKvVFL22PcwMHSEuVpTxFeCdvNv 985.94 100% 2.57 KHash/s
ZtpYvWoTcVhhCEqTSnWgkKJErXxPazHdMj 121.85 100% 319.96 Hash/s