mofumofu.me
Miner Lookup: Bitzeny Top Miners    31 Miners    40 Workers    16997.05641685001 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
Znq83EBUax2u2FgjYKjpTwk1BNmnuP1sm9 4890.07 100% 22.60 KHash/s
ZgksTWQZooH4QpVJuDTnx9WaEcZjZGchvq 2605.18 100% 18.75 KHash/s
Zmg2Ry74HgJJWgRnLhuovsgxUCDXHP3won 1944.89 100% 15.57 KHash/s
ZmnBu9jPKvVFL22PcwMHSEuVpTxFeCdvNv 1375.58 100% 14.86 KHash/s
Zw2XHh51eJm9b8nnugJwtxi99kyh6LePHP 1453.74 100% 12.23 KHash/s
Zi1TwSXr32ouHbVXuMDK2QLQc6yjr97JYR 723.89 100% 7.98 KHash/s
ZnP3sXXuWeLHXAjtBaAUECFFcYnsUhQuKd 747.95 99.69% 5.98 KHash/s
ZxaaaJf9h2LcnEfpnhJ4e4vpGFrQGbkZvi 454.4 100% 5.43 KHash/s
Ze1HL3JM66mpxk9rVg98YJCBsiXKmAzgR7 365.58 100% 4.14 KHash/s
ZrHkokZA62ayJBChp3Dmo4HfqxkCt6FKjX 436.47 100% 3.93 KHash/s
ZyaQPFDwgnkPaw4cL3tpzpCAdBdt4tY6Wh 363.65 100% 3.13 KHash/s
ZpqPQNcFTgsChsPR9ugMZF9Uo62FxWZydg 237.39 100% 1.91 KHash/s
Zh7zfyevRj84NPjwg2y4WMj8tVE2sCkqAA 378.49 100% 1.80 KHash/s
ZyMi1izsUJZXxSAHhbVoTYmW2maHbFz5pc 101.89 100% 1.56 KHash/s
Zm4RGCyGRTLvjEx1oocn7xNmGuzpLzPFGQ 243.54 100% 1.45 KHash/s
ZdG9haEL2ryshY7K38c8jveNMZaziNdmPh 121.48 100% 1.18 KHash/s
ZxNc6AouY9LzKAtzkDZM4gTqZgCtKtxvXM 168.14 100% 932.15 Hash/s
ZtpYvWoTcVhhCEqTSnWgkKJErXxPazHdMj 102.81 100% 733.50 Hash/s
Zjhan13iqKquqExZp4mnsG3B4615aWKNto 41.41 100% 589.82 Hash/s
Zf2T7gPXfzAnGhuNhDbtSdt2PUhoXC83Q3 32.7 100% 349.53 Hash/s
Zt1UeksX8hKHRX9saNVWpFfSrX3ycyd1pM 21.5 100% 240.30 Hash/s
Zd3FcwKrAW7DKqJQTkzZ1cP9jSvs4SYXYM 21.7 100% 218.45 Hash/s
ZzGSmo3wcWEcf9Mx87TkCrz5UJA63uLc9z 27.08 100% 178.43 Hash/s
ZnKothvjr91P2TpEDFtPqEFaBnFDKzBFFV 21.1 100% 152.92 Hash/s
ZoG1LqczPyEGsVT43FPHC1yNQ1emLa5u5X 22.8 100% 131.07 Hash/s
ZhVehLP8AM9Qnvkd9Ro3XJiWzd965okr7C 18.7 100% 131.07 Hash/s
ZkraEEtzsE9z1GLFAdezGpcYCvULiXjbGw 21.3 100% 131.07 Hash/s
ZbnnpMdNXhtpkZxqxxymE4p72quAzt2KQA 19.7 100% 131.07 Hash/s
Zdqs7rnC3gUizVHgk5yVuNGFBRKc3nFyFM 7.9 100% 87.38 Hash/s
ZvGSG4GcJ9zQTAZTXFr4LxViGihwQ82tPU 17.5 100% 87.38 Hash/s
ZtcLmkD2pFQ5KyNcUUrFmwHYa9qAysSHcQ 8.52 100% 77.54 Hash/s